Iława

GIERYMSKIEGO 12

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
NIEPODLEGŁOŚCI 10

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
SMOLKI 4 43

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator
SMOLKI 4 43

wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r., kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.